0 VNĐ to 200.000.000.000 VNĐ

We found 0 results. View results
Your search results

TP HCM chính thức ban hành lộ trình sắp xếp quận, huyện, phường, xã

Posted by on Tháng Chín 22, 2023
0

TP HCM chính thức ban hành lộ trình sắp xếp quận, huyện, phường, xã

TP HCM chính thức ban hành lộ trình sắp xếp quận, huyện, phường, xã

Đến năm 2024, TP HCM sẽ hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 theo nghị quyết của Quốc hội.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP HCM giai đoạn 2023 – 2025.

Việc này nhằm xác định rõ lộ trình, các công việc phải thực hiện trong từng năm của giai đoạn 2023 – 2025, bảo đảm phù hợp với thực tiễn nhằm thực hiện thành công các mục tiêu tại Nghị quyết 37, Kết luận 48 Nghị quyết 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

TP HCM chính thức ban hành lộ trình sắp xếp quận, huyện, phường, xã - Ảnh 1.

TP HCM sẽ thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong năm 2024. Ảnh: Quốc Anh

Theo đó, trong năm 2023, trên cơ sở hợp phần Phương án sắp xếp của các địa phương, tiến hành việc xây dựng Phương án tổng thể, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có diện tích và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện có diện tích dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã diện tích dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

UBND thành phố khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn (kể cả các đơn vị hành chính đã bảo đảm tiêu chuẩn) để giải quyết các vấn đề còn bất hợp lý về phân định địa giới đơn vị hành chính.

Năm 2024 hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025.

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025.

Tập trung giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

Đồng thời sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp; thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới và thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi.

Triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp.

Năm 2025 tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 (trong đó có những đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025).

Tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và những người dôi dư sau Đại hội Đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2025 – 2030; sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

Hoàn thành thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức do thay đổi địa giới, tên gọi; triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp.

Triển khai công tác lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Sơ kết việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

UBND TP HCM yêu cầu phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ, thống nhất cao về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

PHAN ANH

Người lao động

Theo Vietstock , Bài viết gốc

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Compare Listings