0 VNĐ to 200.000.000.000 VNĐ

We found 0 results. View results
Your search results

Thông qua nghị quyết thành lập hai thành phố Bến Cát và Gò Công

Posted by Huu BĐS on Tháng Ba 19, 2024
0

Thông qua nghị quyết thành lập hai thành phố Bến Cát và Gò Công

Thông qua nghị quyết thành lập hai thành phố Bến Cát và Gò Công

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 2 nghị quyết thành lập thành phố Bến Cát (Bình Dương) và Gò Công (Tiền Giang).

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 31, chiều 19/03, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương; thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Thông qua nghị quyết thành lập hai thành phố Bến Cát và Gò Công

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày các tờ trình tại phiên họp

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày các tờ trình trên.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, tỉnh Bình Dương đề nghị thành lập 2 phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 2 xã An Điền và An Tây.

Đồng thời, đề nghị thành lập TP Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Bến Cát.

Sau khi thành lập 2 phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương không thay đổi về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã trực thuộc nhưng có giảm 1 thị xã, 2 xã và tăng 1 thành phố, 2 phường. Tỉ lệ đô thị hóa là 84.95%.

TP Bến Cát có 234.5 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 364,578 người, có 8 ĐVHC cấp xã (1 xã và 7 phường). Tỉ lệ đô thị hóa là 94.65%.

Về sự cần thiết, Bến Cát là một trong 5 đô thị quan trọng của tỉnh Bình Dương, là đô thị động lực phía Bắc của vùng TP Hồ Chí Minh; vùng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ.

Định hướng phát triển đô thị Bến Cát đến năm 2040 là trung tâm đô thị công nghiệp – dịch vụ – đầu mối giao thông. Theo đó, tỉnh Bình Dương và thị xã Bến Cát đã tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế – xã hội và hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị.

Tỉnh Tiền Giang đề nghị thành lập 4 phường Long Chánh, Long Hưng, Long Thuận, Long Hòa trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 4 xã Long Chánh, Long Hưng, Long Thuận, Long Hòa. Sắp xếp 4 phường thành 2 phường (nhập Phường 4 vào Phường 1, nhập Phường 3 vào Phường 2).

Thành lập TP Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Gò Công.

Sau khi thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập TP Gò Công, tỉnh Tiền Giang không thay đổi về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số ĐVHC cấp huyện trực thuộc, nhưng tăng 1 thành phố và giảm 1 thị xã; đồng thời giảm 2 ĐVHC cấp xã (tăng 2 phường, giảm 4 xã). Tỉ lệ đô thị hóa của tỉnh Tiền Giang là 18,40%.

TP Gò Công có 101.69km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 151.937 người; có 10 ĐVHC cấp xã trực thuộc, gồm 7 phường và 3 xã (giảm 2 ĐVHC cấp xã so với thị xã Gò Công hiện nay). Tỉ lệ đô thị hóa của thành phố Gò Công là 60.76%.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Pháp luật tán thành với sự cần thiết thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Đồng thời tán thành việc thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập TP Gò Công, tỉnh Tiền Giang với các lý do như đã thể hiện tại các tờ trình và đề án của Chính phủ.

Ủy ban Pháp luật đề nghị xác định ngày có hiệu lực thi hành của 2 nghị quyết là ngày 01/05/2024 để các cơ quan, tổ chức và địa phương có đủ thời gian kiện toàn tổ chức, thay đổi con dấu và đáp ứng các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của ĐVHC mới được thành lập

Tại phiên họp, 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết tán thành thông qua các nghị quyết về việc thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập TP Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương; thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập TP Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Tùng Phong

FILI

Theo Vietstock ,Link gốc : http://vietstock.vn/2024/03/thong-qua-nghi-quyet-thanh-lap-hai-thanh-pho-ben-cat-va-go-cong-4221-1166521.htm

( Chúng tôi chỉ trích dẫn nguồn tin từ internet )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Compare Listings