0 VNĐ to 200.000.000.000 VNĐ

We found 0 results. View results
Your search results

Đẩy mạnh việc xây nhà ở xã hội cho thuê, tiếp tục giảm lãi suất cho vay

Posted by Huu BĐS on Tháng Năm 11, 2023
0

Đây là một trong những nội dung nổi bật được đề cập tại Nghị quyết số 185/NQ-CP ngày 07/11/2023 của Chính phủ.

1. Đẩy mạnh việc xây nhà ở xã hội cho thuê

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương phát huy hơn nữa trách nhiệm và hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ rà soát, hướng dẫn tháo gõ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản, nhất là các dự án nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp lớn; tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030”, trong đó đẩy mạnh việc xây dựng nhà ở xã hội cho thuê theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8423/VPCP-CN ngày 27/10/2023.

2. Tiếp tục phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay, nhất là đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới; chỉ đạo các tổ chức tín dụng cắt giảm các loại phí không cần thiết, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại đấy nhanh giải ngân gói tín dụng 40 nghìn tỷ đồng hỗ trợ lãi suất, 120 nghìn tỷ đồng cho vay dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, 15 nghìn tỷ đồng cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản.

Đẩy mạnh việc xây nhà ở xã hội cho thuê, tiếp tục giảm lãi suất cho vay

Tiếp tục phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay

3. Tích hợp thông tin quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện số hóa và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, phối hợp với Bộ Công an rà soát, làm sạch dữ liệu thông tin về chủ sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất; tích hợp thông tin quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 164/NQ-CP ngày 04/10/2023.

4. Triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa với điều hành chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác. Quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh, tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Theo dõi chặt chẽ tình hình thị trường bất động sản, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, chủ động ứng phó với các diễn biến, yếu tố rủi ro có thể phát sinh.

Triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã được ban hành. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách nhà nước, khai thác các nguồn thu còn dư địa, tiềm năng, nâng cao hiệu quả quản lý thu, phấn đấu tăng thu; kiểm soát chi chặt chẽ, tiết kiệm triệt để các khoản chi.

Leave a Reply

Compare Listings