0 VNĐ to 200.000.000.000 VNĐ

We found 0 results. View results
Your search results

Sáp nhập huyện Lạc Dương vào Đà Lạt, nâng diện tích thành phố ngàn hoa lên hơn 1,700 km2

Posted by on Tháng Chín 26, 2023
0

Sáp nhập huyện Lạc Dương vào Đà Lạt, nâng diện tích thành phố ngàn hoa lên hơn 1,700 km2

Sáp nhập huyện Lạc Dương vào Đà Lạt, nâng diện tích thành phố ngàn hoa lên hơn 1,700 km2

UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 25/09 ban hành Kế hoạch thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, đối với đơn vị hành chính cấp huyện, Lâm Đồng nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của ba huyện gồm Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên thành một huyện.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số huyện Lạc Dương (đơn vị hành chính nông thôn) vào thành phố Đà Lạt (đơn vị hành chính đô thị) để mở rộng không gian đô thị thành phố Đà Lạt.

Được biết, TP. Đà Lạt có diện tích khoảng 394.38 km2, huyện Lạc Dương khoảng 1,313.9 km2. Nếu sáp nhập thì quy mô diện tích TP. Đà Lạt sẽ tăng lên hơn 1,708 km2.

Điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã gồm Lộc An, Lộc Tân, Lộc Nam, Lộc Thành và xã Tân Lạc của huyện Bảo Lâm vào thành phố Bảo Lộc để mở rộng không gian thành phố Bảo Lộc.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Triệu Hải vào xã Quảng Trị thuộc huyện Đạ Tẻh (do không bảo đảm 70% cả hai tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số).

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Quảng Lập vào xã Pró thuộc huyện Đơn Dương (do có tiêu chuẩn diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn quy định).

Lâm Đồng sắp xếp đối với một số đơn vị hành chính cấp xã thuộc các đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện trong giai đoạn 2023 – 2025 mà không đủ điều kiện, tiêu chí thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2026 – 2030. Khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính tinh gọn, phù hợp với thực tiễn địa phương (kể cả các đơn vị hành chính đã bảo đảm tiêu chuẩn. Không bắt buộc thực hiện sắp xếp (trừ trường hợp địa phương có nhu cầu) đối với đơn vị hành chính cấp xã đã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019 – 2021.

Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh trình Chính phủ hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Nội vụ. Hoàn thành nội dung hồ sơ đề án trước ngày 31/07/2024.

Thu Minh

FILI

Theo Vietstock , Bài viết gốc

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Compare Listings