0 VNĐ to 200.000.000.000 VNĐ

We found 0 results. View results
Your search results

Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất tại Hòa Bình hiện nay

Posted by Huu BĐS on Tháng Bảy 10, 2023
0

Ở các tỉnh thành, việc tách thửa đất phải tuân thủ quy định của pháp luật đất đai và quy định riêng về điều kiện tách thửa đất do UBND tỉnh ban hành.

Tại Hòa Bình, quy định về diện tích tối thiểu khi tách thửa đối với các loại đất được quy định tại Quyết định 26/2014/QĐ-UBND; Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 10/2022/QĐ-UBND do UBND tỉnh Hòa Bình ban hành và hiện vẫn còn hiệu lực thi hành.

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất tại Hòa Bình cập nhật 2023. Hình minh họa

Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại tỉnh Hòa Bình áp dụng cho các địa phương trong tỉnh bao gồm thành phố Hòa Bình và 9 huyện : Cao Phong, Đà Bắc, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Lương Sơn, Mai Châu, Tân Lạc, Yên Thủy.

Điều kiện tách thửa đất tại Hòa Bình

– Việc tách thửa đất phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai năm 2013;

– Thửa đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

– Thửa đất mới hình thành sau khi tách thửa (sau khi trừ diện tích thuộc hành lang an toàn giao thông đường bộ) không nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu theo quy định của UBND tỉnh Hòa Bình.

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất tại Hòa Bình

– Đối với đất ở

Thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu theo từng trường hợp sau đây:

+ Đất ở tại đô thị tại các phường của thành phố Hòa Bình và các thị trấn của các huyện: Diện tích ≥ 36m2; Chiều rộng mặt tiền tiếp giáp với đường giao thông ≥ 3m; Chiều sâu thửa đất ≥ 3m.

+ Đối với đất ở tại các xã thuộc các huyện và các xã thuộc thành phố Hòa Bình: Diện tích ≥ 50m2; Chiều rộng mặt tiền tiếp giáp với đường giao thông ≥ 4m; Chiều sâu thửa đất ≥ 4m.

Trường hợp thửa đất mới tách là thửa đất đa mục đích thì phần diện tích đất ở phải đảm bảo điều kiện về diện tích, kích thước tối thiểu theo quy định trên.

– Đối với các loại đất nông nghiệp

Thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu theo từng trường hợp sau đây:

+ Đất sản xuất nông nghiệp; đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác, diện tích sau khi tách thửa là 100m2.

+ Đất lâm nghiệp: 3.000m2.

– Đối với các loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp không phải là đất ở tại Hòa Bình

– Đất thương mại, dịch vụ: Tại các phường, thị trấn không nhỏ hơn 100m2 và đảm bảo kích thước chiều rộng tiếp giáp đường giao thông và chiều sâu của các thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 4m;

Tại các xã không nhỏ hơn 200m2 và đảm bảo kích thước chiều rộng tiếp giáp đường giao thông và chiều sâu của các thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 6m.

– Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Tại các phường, thị trấn không nhỏ hơn 500m2 và đảm bảo kích thước chiều rộng tiếp giáp đường giao thông và chiều sâu của các thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 8m;

Tại các xã không nhỏ hơn 1.000m2 và đảm bảo kích thước chiều rộng tiếp giáp đường giao thông và chiều sâu của các thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 10m.

Các trường hợp không được phép tách thửa đất tại Hòa Bình

– Các thửa đất thuộc khu vực có thông báo thu hồi của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

– Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật;

– Không được cấp Giấy chứng nhận, không được làm thủ tục thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với trường hợp tự tách thửa đất thành hai hoặc nhiều thửa trong đó có ít nhất một thửa đất không đảm bảo các điều kiện quy định trừ trường hợp tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận cho thửa đất mới đảm bảo các điều kiện theo quy định của UBND tỉnh Hòa Bình.

Theo Cafeland
Link gốc : https://cafeland.vn/kien-thuc/quy-dinh-dien-tich-toi-thieu-duoc-phep-tach-thua-dat-tai-hoa-binh-hien-nay-123628.html

( Chúng tôi chỉ trích dẫn nguồn tin từ internet )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Compare Listings