0 VNĐ to 200.000.000.000 VNĐ

We found 0 results. View results
Your search results

HoREA đề xuất bổ sung chi phí dự phòng và lãi vay của chủ đầu tư khi định giá đất

Posted by Huu BĐS on Tháng Hai 7, 2024
0

HoREA đề xuất bổ sung chi phí dự phòng và lãi vay của chủ đầu tư khi định giá đất

HoREA đề xuất bổ sung chi phí dự phòng và lãi vay của chủ đầu tư khi định giá đất

Ngày 02/02/2024, Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) có văn bản gửi đến Thủ tướng Chính phủ đề nghị bổ sung hai khoản phí vào Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất.

Theo HoREA, nội dung định giá đất theo phương pháp thặng dư trong dự thảo Nghị định 44 là chưa hợp lý và cân bằng giữa tổng chi phí và doanh thu phát triển của thửa đất.

Cụ thể, phương pháp thặng dư được thực hiện bằng cách lấy tổng doanh thu phát triển ước tính trừ đi tổng chi phí phát triển ước tính của thửa đất, khu đất trên cơ sở sử dụng đất có hiệu quả cao nhất (hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, số tầng cao tối đa của công trình) theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trong đó, phần ước tính tổng doanh thu phát triển của thửa đất, khu đất có tính đến yếu tố mức biến động của giá chuyển nhượng, giá cho thuê trong thời gian thực hiện dự án, nhưng phần ước tính tổng chi phí phát triển của thửa đất, khu đất lại chưa tính đến yếu tố chi phí dự phòng.

Bên cạnh đó, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thông qua dự án bất động sản phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên và phải bảo đảm khả năng huy động vốn nên các doanh nghiệp bất động sản phải huy động thêm các nguồn vốn khác, trong đó có nguồn vốn vay tín dụng nên chi phí lãi vay là khoản chi thực tế của tất cả các chủ đầu tư dự án bất động sản.

Do vậy, HoREA đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường xem xét trình Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung 02 khoản chi phí gồm “chi phí dự phòng” và “chi phí lãi vay” vào khoản 3 Điều 5đ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP.

Hà Lễ

FILI

Theo Vietstock ,Link gốc : http://vietstock.vn/2024/02/horea-de-xuat-bo-sung-chi-phi-du-phong-va-lai-vay-cua-chu-dau-tu-khi-dinh-gia-dat-4220-1155950.htm

( Chúng tôi chỉ trích dẫn nguồn tin từ internet )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Compare Listings