0 VNĐ to 200.000.000.000 VNĐ

We found 0 results. View results
Your search results

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất tại Hà Tĩnh mới nhất hiện nay

Posted by Huu BĐS on Tháng Chín 11, 2023
0

Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại tỉnh Hà Tĩnh hiện nay được thực hiện theo Quyết định 31/2023/QĐ-UBND Hà Tĩnh ban hành ngày 30/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 1/12/2020.

Theo đó, Quyết định 31/2023/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh, áp dụng cho các địa phương trong tỉnh bao gồm thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, Kỳ Anh và 10 huyện Can Lộc, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Lộc Hà, Nghi Xuân,Thạch Hà, Vũ Quang.

>> Xem thêm Bản đồ quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất tại Hà Tĩnh mới nhất hiện nay

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất tại Hà Tĩnh mới nhất hiện nay là bao nhiêu? Hình minh họa

Điều kiện cụ thể đối với việc tách thửa, hợp thửa đất tại Hà Tĩnh

– Thửa đất được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Luật Đất đai (trừ trường hợp thực hiện phân chia di sản thừa kế và bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân).

– Việc tách thửa đất, hợp thửa đất phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai năm 2013.

– Thửa đất đã có thông báo thu hồi đất thì không được thực hiện tách thửa, hợp thửa.

– Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất không tính phần diện tích đất nằm trong chỉ giới hành lang bảo vệ công trình công cộng đã được cắm mốc.

– Đối với các khu quy hoạch đô thị, các khu dân cư nông thôn có quy hoạch chi tiết được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận có quy chế quản lý riêng thì việc tách thửa áp dụng theo quy chế quản lý đó.

Diện tích tối thiểu thửa đất được phép tách thửa đất tại Hà Tĩnh

* Đối với đất ở: Diện tích tối thiểu của thửa đất ở sau khi tách thửa:

Đối với thửa đất ở khu vực đô thị (gồm: các xã, phường thuộc thành phố, thị xã và thị trấn; xã Thạch Kim thuộc huyện Lộc Hà; xã Cẩm Nhượng thuộc huyện Cẩm Xuyên): diện tích lớn hơn hoặc bằng 40m2; có kích thước cạnh tối thiểu 4m; nếu hình thành lối đi mới và mương thoát nước thì chiều rộng của lối đi và mương thoát nước tối thiểu là 4m.

– Đối với thửa đất ở khu vực nông thôn (thuộc địa bàn các xã còn lại): đối với các vị trí bám đường giao thông quốc lộ, tỉnh lộ diện tích lớn hơn hoặc bằng 60m2; các vị trí còn lại diện tích lớn hơn hoặc bằng 75m2 và có kích thước cạnh tối thiểu 5m; nếu hình thành lối đi mới và mương thoát nước thì chiều rộng của lối đi và mương thoát nước tối thiểu là 4m.

– Trường hợp người sử dụng đất đề nghị tách thửa đất có nhiều mục đích sử dụng khác nhau (đất ở, đất vườn, ao cùng thửa đất ở) thì các thửa đất hình thành sau khi tách thửa phải có diện tích đất ở đảm bảo điều kiện được tách thửa theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này. Trường hợp chưa đủ diện tích đất ở đảm bảo điều kiện tách thửa thì phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất vườn ao, cùng thửa đất ở sang đất ở theo quy định.

*Đối với đất nông nghiệp: Diện tích tối thiểu của mỗi thửa đất nông nghiệp sau khi tách thửa:

– Đối với đất nông nghiệp là đất vườn, ao cùng thửa với đất ở hoặc đất vườn, ao có nguồn gốc được tách từ thửa đất ở hoặc đất vườn ao có nguồn gốc từ đất ở và thuộc khu vực quy hoạch đất ở hoặc quy hoạch khu dân cư thì diện tích thửa đất tối thiểu sau khi được tách thửa và quy định về việc tách thửa, hợp thửa thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này.

– Đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm: 500m2.

– Đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác (trừ đất nông nghiệp khác là dự án được giao đất, cho thuê đất theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt): 1.000m2.

d) Đất lâm nghiệp (đất rừng sản xuất): 10.000m2.

5. Đối với việc tách thửa đất thuộc các dự án đầu tư trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thương mại dịch vụ, cơ sở sản xuất kinh doanh thì thực hiện việc tách thửa theo quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Các trường hợp không áp dụng hạn mức diện tích tách thửa đất ở theo quy định trên:

– Tách thửa đất để thực hiện quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Đối với phần diện tích đất còn lại sau khi nhà nước thu hồi mà nhỏ hơn diện tích đất tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều 8 Quyết định này thì chủ sử dụng đất được phép giữ lại nhưng khi xây dựng phải thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng (trừ trường hợp người sử dụng đất có đơn đề nghị nhà nước thu hồi đất theo quy định).

– Tách thửa đất để chuyển nhượng, tặng cho hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương; tách thửa để hình thành quyền về lối đi.

– Tách thửa đất đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới bảo đảm diện tích tối thiểu được phép tách thửa.

Về hạn mức giao đất ở trên địa bàn Hà Tĩnh

– Hạn mức diện tích giao đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được căn cứ vào quỹ đất thực tế của địa phương và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch chỉnh trang đô thị, quy hoạch chỉnh trang khu dân cư nông thôn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hạn mức diện tích giao đất ở cho mỗi vùng tối đa không vượt quá quy định sau:

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất tại Hà Tĩnh mới nhất hiện nay

– Trường hợp giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều này không ghi rõ diện tích đất ở (hoặc thổ cư) nếu thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 01/7/2004 thì hạn mức công nhận diện tích đất ở cho mỗi hộ gia đình quy định như sau:

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất tại Hà Tĩnh mới nhất hiện nay

– Trường hợp diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở do UBND tỉnh quy định thì diện tích đất ở được xác định bằng hạn mức công nhận đất ở.

– Trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở do UBND tỉnh quy định thì diện tích đất ở được xác định là toàn bộ diện tích thửa đất.

Trên đây là một số thông tin mới nhất về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất và hạn mức giao đất ở hiện nay tại Hà Tĩnh bạn đọc có thể tham khảo.

Theo Cafeland
Link gốc : https://cafeland.vn/kien-thuc/dien-tich-toi-thieu-duoc-phep-tach-thua-dat-tai-ha-tinh-moi-nhat-hien-nay-124538.html

( Chúng tôi chỉ trích dẫn nguồn tin từ internet )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Compare Listings