0 VNĐ to 200.000.000.000 VNĐ

We found 0 results. View results
Your search results

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất tại Bắc Kạn hiện nay

Posted by Huu BĐS on Tháng Ba 10, 2023
0

Các quy định về điều kiện tách thửa đất, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất tại tỉnh Bắc Kạn hiện nay được thực hiện theo Quyết định 11/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành ngày 23/8/2021. 

Các quy định được áp dụng cho các địa phương trong tỉnh gồm TP Bắc Kạn và 7 huyện: Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm.

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất tại Bắc Kạn hiện nay

Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất tại Bắc Kạn hiện nay là bao nhiêu?

Điều kiện tách thửa đất tại Bắc Kạn

Theo Điều 5 Quyết định 11/2021/QĐ-UBND, điều kiện thực hiện tách thửa đất tại Bắc Kạn như sau:

– Đối với các thửa đất thuộc khu dân cư mà quy hoạch chi tiết chia lô đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì chỉ được phép tách, hợp thửa khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

– Thửa đất đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

– Người sử dụng thửa đất đó không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai;

– Đảm bảo đáp ứng yêu cầu về diện tích tối thiểu được tách thửa quy định của UBND tỉnh;

– Các thửa đất hợp thửa phải có cùng mục đích sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp thửa đất ở có vườn, ao trong cùng một thửa đất thì được hợp với thửa đất ở khác liền kề.

Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất tại Bắc Kạn

– Đối với đất ở: Thửa đất mới được hình thành sau khi tách thửa có diện tích tối thiểu là 30m2 (không tính diện tích thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng) và có một cạnh tiếp giáp với đường giao thông hoặc lối đi mà có độ dài tối thiểu là 3m.

– Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở: Diện tích tối thiểu được phép tách thửa tối thiểu là 30m2 (không tính diện tích thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng).

– Đất nông nghiệp:

* Trường hợp thửa đất nông nghiệp nằm trong khu vực quy hoạch là đất ở: Diện tích tối thiểu được tách thửa phải đảm bảo thửa đất mới hình thành sau khi tách thửa có diện tích tối thiểu là 30m2 và có một cạnh tiếp giáp đường giao thông có độ dài tối thiểu là 3m.

* Trường hợp thửa đất nông nghiệp nằm trong khu vực quy hoạch là đất phi nông nghiệp: Diện tích tối thiểu được phép tách thửa tối thiểu là 30m2;

* Trường hợp thửa đất nông nghiệp nằm trong khu vực quy hoạch là đất nông nghiệp:

+ Đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm: 50m2.

+ Đất nông nghiệp khác: 30m2.

+ Đất lâm nghiệp: 200m2.

– Đối với thửa đất đa mục đích thì khi tách thửa phần diện tích đất ở phải đảm bảo diện tích tối thiểu được tách thửa đối với thửa đất ở, đất phi nông nghiệp không phải đất ở, phần đất nông nghiệp tách theo đất ở không áp dụng diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp.

Trình tự, thủ tục tách thửa tại Bắc Kạn

Bước 1: Nộp hồ sơ

Hồ sơ cần chuẩn bị được quy định tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định bao gồm các giấy tờ:

– Đơn đề nghị tách thửa theo Mẫu số 11/ĐK;

– Bản sao và bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất;

Người có nhu cầu tách thửa có thể nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai tại UBND nơi có đất; UBND xã nơi có đất.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ tại cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ. Thời hạn giải quyết hồ sơ tách thửa đất tại Bắc Kạn là 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 3: Nhận kết quả

Người sử dụng đất tại Bắc Kạn có nhu cầu tách thửa nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thửa đất mới sau khi tách thửa.

Theo Cafeland
Link gốc : https://cafeland.vn/kien-thuc/dien-tich-toi-thieu-duoc-phep-tach-thua-dat-tai-bac-kan-hien-nay-123777.html

( Chúng tôi chỉ trích dẫn nguồn tin từ internet )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Compare Listings