0 VNĐ to 200.000.000.000 VNĐ

We found 0 results. View results
Your search results

Chính sách bất động sản, xây dựng nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2023

Posted by Huu BĐS on Tháng Ba 11, 2023
0

Từ tháng 11/2023, nhiều chính sách mới về bất động sản, xây dựng bắt đầu có hiệu lực thi hành. Trong đó, nổi bật là các chính sách sau đây:

1. Trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất

Theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg (có hiệu lực từ ngày 20/11/2023) của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023, trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất như sau:

– Người thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (bằng một trong các phương thức: Trực tiếp, điện tử, bưu chính) cho cơ quan thuế quản lý thu tiền thuê đất, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế kể từ ngày 20/11/2023 đến hết ngày 31/3/2024. Không áp dụng giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này đối với trường hợp người thuê đất nộp hồ sơ sau ngày 31/3/2024.

– Căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất do người thuê đất nộp theo quy định nêu trên; không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất và pháp luật về quản lý thuế.

– Trường hợp người thuê đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định của Quyết định này nhưng sau đó cơ quan quản lý nhà nước phát hiện qua thanh tra, kiểm tra việc người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này thì người thuê đất phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

– Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2023 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan; trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

Chính sách bất động sản, xây dựng nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2023

2. Hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị

Từ ngày 10/11/2023, Thông tư 06/2023/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, trường hợp đô thị loại V có chương trình phát triển đô thị được lồng ghép trong hồ sơ khu vực phát triển đô thị đã được phê duyệt trước ngày 10/11/2023 tiếp tục được thực hiện cho đến khi có chương trình phát triển đô thị được phê duyệt theo quy định tại Thông tư 06/2023/TT-BXD.

Trường hợp chương trình phát triển đô thị đang được lập nhưng chưa được phê duyệt trước ngày 10/11/2023 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan đang xây dựng chương trình phát triển đô thị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ là cơ quan tổ chức lập nhưng phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung bảo đảm quy định tại Nghị định 11/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 35/2023/NĐ-CP) và Thông tư 06/2023/TT-BXD. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh đơn vị được giao xây dựng chương trình phát triển đô thị thì thực hiện theo quy định tại Nghị định 11/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 35/2023/NĐ-CP) và Thông tư 06/2023/TT-BXD.

Việc thẩm định, phê duyệt chương trình phát triển đô thị thực hiện theo quy định tại Nghị định 11/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 35/2023/NĐ-CP) và Thông tư 06/2023/TT-BXD.

3. Hòa Bình quy định mới về giấy phép xây dựng

Theo Quyết định 29/2023/QĐ-UBND (có hiệu lực từ ngày 01/11/2023) ngày 18/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, quy định về giấy phép xây dựng có thời hạn như sau:

– Giấy phép xây dựng có thời hạn được cấp cho công trình đủ điều kiện quy định tại khoản 33 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020.

– Quy mô công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ được cấp phép xây dựng có thời hạn:

+ Đối với trường hợp xây mới: Quy mô xây dựng không quá 02 tầng, có chiều cao dưới 9m, tổng diện tích sàn xây dựng không quá 160m2.

+ Đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo: Đảm bảo không làm tăng quy mô của của công trình hiện hữu đối với trường hợp có quy mô hiện hữu lớn hơn quy mô nêu trên; trường hợp quy mô công trình hiện hữu nhỏ hơn quy mô nêu trên thì công trình sau khi cải tạo, sửa chữa có quy mô không vượt quy mô nêu trên.

+ Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực đã có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo nhưng không được làm tăng quy mô diện tích, cấp công trình.

– Thời hạn tồn tại của công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn: Từ khi công trình khởi công theo giấy phép xây dựng đến khi có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước để thực hiện quy hoạch xây dựng.

Theo Cafeland
Link gốc : https://cafeland.vn/kien-thuc/chinh-sach-bat-dong-san-xay-dung-noi-bat-co-hieu-luc-tu-thang-112023-124329.html

( Chúng tôi chỉ trích dẫn nguồn tin từ internet )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Compare Listings