0 VNĐ to 200.000.000.000 VNĐ

We found 0 results. View results
Your search results

Chính phủ yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản

Posted by Huu BĐS on Tháng Mười 6, 2023
0

Chính phủ yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản

Chính phủ yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 164/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Trong đó đáng chú ý là vấn đề liên quan đến việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án bất động sản.

Chính phủ yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản

Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai nhanh các dự án bất động sản, nhà ở, nhất là các dự án nhà ở có mức giá phù hợp cho người lao động

Theo Nghị quyết 164, Chính phủ yêu cầu các địa phương tập trung rà soát các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội chủ yếu năm 2023 của địa phương, kết quả thực hiện trong 09 tháng, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra của năm 2023. Triển khai tốt việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, đầu tư công và chỉ tiêu biên chế năm 2024; rà soát, tính toán chỉ tiêu sử dụng đất đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả đưa vào kế hoạch sử dụng đất trình cấp có thẩm phê duyệt trong tháng 10 năm 2023. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai nhanh các dự án bất động sản, nhà ở, nhất là các dự án nhà ở có mức giá phù hợp cho người lao động; thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất công nghiệp trên địa bàn.

Rà soát các quy chuẩn về phòng cháy, chữa cháy

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030” và các dự án nhà ở có giá phù hợp cho người lao động, định kỳ hằng quý báo cáo Chính phủ kết quả triển khai, các tồn tại, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ.

Rà soát các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về nhà ở riêng lẻ, chung cư, nhất là quy chuẩn về phòng cháy, chữa cháy, quy định yêu cầu về khai thác, sử dụng để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và tài sản, kịp thời khắc phục ngay các bất cập hiện nay; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bộ Công an tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; khẩn trương rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy ở chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao; triển khai các giải pháp cấp bách để phòng ngừa, hạn chế các vụ cháy xảy ra. Tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để đánh giá kết quả 08 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. Chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng phó cứu nạn, cứu hộ và phòng chống thiên tai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về đất đai, khoáng sản, vật liệu xây dựng; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về thiên tai, phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó hiệu quả.

Nhật Quang

FILI

Theo Vietstock , Bài viết gốc

( Chúng tôi chỉ trích dẫn nguồn tin từ internet )

 

 

Leave a Reply

Compare Listings