0 VNĐ to 200.000.000.000 VNĐ

We found 0 results. View results
Your search results

Chỉ mới giải ngân gần 180 tỷ đồng trong gói tín dụng 120 ngàn tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội

Posted by Huu BĐS on Tháng Một 13, 2024
0

Chỉ mới giải ngân gần 180 tỷ đồng trong gói tín dụng 120 ngàn tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội

Chỉ mới giải ngân gần 180 tỷ đồng trong gói tín dụng 120 ngàn tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng ngày 12/01/2024 đã có công bố về số liệu của thị trường bất động sản quý 4/2023 cũng như cả năm 2023, đặc biệt trong đó là tiến độ của đề án và gói tín dụng liên quan đến nhà ở xã hội.

Chỉ mới giải ngân 180 tỷ đồng trong gói tín dụng 120 ngàn tỷ đồng

Đối với dự án nhà ở xã hội dành cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp, cả nước trong năm 2023 đã có 44 dự án nhà ở xã hội dành cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp với quy mô 36,262 căn đã hoàn thành và được cấp phép, khởi công xây dựng. Cụ thể, đã hoàn thành 28 dự án với quy mô 13,864 căn; đã được cấp phép, khởi công xây dựng 16 dự án với quy mô 22,398 căn.

Riêng quý 4/2023, trên địa bàn cả nước đã có 16 dự án nhà ở xã hội với quy mô 9,302 căn, gồm: 7 dự án đã hoàn thành với quy mô 4,019 căn; 9 dự án đã được cấp phép, khởi công xây dựng với quy mô 5,283 căn.

Riêng Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030, qua tổng hợp báo cáo của các địa phương, đến nay trên địa bàn cả nước lũy kế đã có 495 dự án nhà ở xã hội với quy mô 402,898 căn, cụ thể 70 dự án đã hoàn thành với quy mô 35,566 căn; 127 dự án đã khởi công xây dựng với quy mô 107,896 căn; 298 dự án với quy mô 259,436 căn được chấp thuận chủ trương đầu tư mới.

Còn về tiến độ triển khai gói tín dụng 120 ngàn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, theo báo cáo, các địa phương và các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội đang tập trung triển khai gói hỗ trợ 120 ngàn tỷ đồng, theo đó hiện nay đã có 27 tỉnh công bố danh mục 63 dự án đủ điều kiện vay theo Chương trình tín dụng 120 ngàn tỷ đồng với nhu cầu vay vốn là 27,966 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có một số dự án nhà ở xã hội tại các địa phương được giải ngân với số vốn khoảng 179.5/1,095 tỷ đồng.

Nguồn cung bất động sản trong năm 2023 còn hạn chế so với năm 2022

Trong cả năm 2023, cả nước có 67 dự án nhà ở thương mại được cấp phép mới với quy mô khoảng 24,993 căn; có 71 dự án hoàn thành xây dựng với quy mô khoảng 29,612 căn; có 197 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Chỉ mới giải ngân gần 180 tỷ đồng trong gói tín dụng 120 ngàn tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội

Nguồn: Bộ Xây dựng

Riêng trong quý 4/2023, cả nước có 29 dự án được hoàn thành với quy mô khoảng 13,646 căn, tăng 38% so với quý trước đó. Về chi tiết, tại miền Bắc có 18 dự án với 11,690 căn; tại miền Trung có 4 dự án với 592 căn; tại miền Nam có 4 dự án với 1,091 căn.

Được cấp phép mới có 20 dự án với quy mô khoảng 11,539 căn, số lượng dự án được cấp phép mới tăng 33% so với quý 3/2023, cụ thể tại miền Bắc có 12 dự án, tại miền Trung có 6 dự án, tại miền Nam có 2 dự án.

Đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai có 47 dự án với quy mô khoảng 14,566 căn, số lượng dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai ngang với quý trước.

Đang triển khai xây dựng có 854 dự án với quy mô khoảng 402,570 căn, số lượng dự án đang triển khai xây dựng giảm hơn 1% so với quý 3/2023, cụ thể tại miền Bắc có 394 dự án với quy mô khoảng 237,993 căn; tại miền Trung có 307 dự án với quy mô khoảng 90,624 căn; tại miền Nam có 153 dự án với quy mô khoảng 73,953 căn.

Nguồn cung nhà ở thương mại 2023 theo từng quý

Chỉ mới giải ngân gần 180 tỷ đồng trong gói tín dụng 120 ngàn tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội

Nguồn: Bộ Xây dựng

Đối với thị trường đất nền, trong năm 2023 cả nước hoàn thành 140 dự án với quy mô khoảng 9,715 ô/nền; được cấp phép mới 103 dự án với quy mô khoảng 7,173 ô/nền.

Riêng quý 4/2023 có 68 dự án được hoàn thành với quy mô khoảng 4,935 ô/nền, tăng 88% so với quý trước; đang triển khai xây dựng 524 dự án với quy mô khoảng 40,981 ô/nền, gấp 2.2 lần so với quý trước; cấp phép mới 29 dự án với quy mô khoảng 3,116 ô/nền, tăng 26%.

Theo nhận xét của Bộ Xây dựng, nhìn chung trong quý 4/2023, nguồn cung bất động sản (nhà ở thương mại và đất nền) có sự chuyển biến theo xu hướng tăng. Cụ thể, số lượng dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai bằng tăng 4.26% so với quý 3/2023; số lượng dự án nhà ở thương mại hoàn thành trong quý 4 tăng 19.05%; số lượng dự án đất nền hoàn thành tăng 88% và số lượng dự án nhà ở thương mại được cấp phép xây dựng mới trong quý 4 nhiều hơn so với quý 3 (trong quý 4 có 20 dự án, trong quý 3 có 15 dự án). Tuy nhiên, về tổng thể thì nguồn cung bất động sản trong năm 2023 còn hạn chế so với năm 2022.

Mặt khác, theo số liệu báo cáo của 53/63 địa phương, lượng tồn kho bất động sản tại các dự án trong quý 4/2023 vào khoảng 16,315 căn (bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền), trong đó: chung cư 2,826 căn; nhà ở riêng lẻ 5,173 căn; đất nền 8,316 nền. Theo đó, có thể thấy tỷ trọng tồn kho chủ yếu ở phân khúc bất động sản nhà ở riêng lẻ và đất nền của các dự án.

Lượng tồn kho thuộc phân khúc nhà chung cư trong quý 4 bằng khoảng 88.42% so với quý 3; còn lượng tồn kho thuộc phân khúc đất nền bằng khoảng 115.66% và lượng tồn kho thuộc phân khúc nhà ở riêng lẻ bằng khoảng 78.93%.

Nhìn chung, trong năm 2023, lượng tồn kho bất động sản trong các dự án đối với các phân khúc nhà ở chung cư, nhà ở riêng lẻ và phân khúc đất nền có xu hướng giảm.

Về lượng giao dịch tại các loại hình bất động sản, tổng lượng giao dịch thành công (căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền) cả nước năm 2023 đạt 433,444 giao dịch, trong đó chung cư và nhà ở riêng lẻ chiếm 126,171 giao dịch, riêng đất nền 307,273 giao dịch.

Riêng quý 4/2023, có 81,476 giao dịch đất nền thành công, giảm hơn 10% so với quý 3; 27,590 giao dịch căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ, giảm hơn 7%.

Số giao dịch bất động sản thành công trong năm 2023

Chỉ mới giải ngân gần 180 tỷ đồng trong gói tín dụng 120 ngàn tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội

Nguồn: Bộ Xây dựng

Hà Lễ

FILI

Theo Vietstock ,Link gốc : http://vietstock.vn/2024/01/chi-moi-giai-ngan-gan-180-ty-dong-trong-goi-tin-dung-120-ngan-ty-dong-danh-cho-nha-o-xa-hoi-4220-1145614.htm

( Chúng tôi chỉ trích dẫn nguồn tin từ internet )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Compare Listings